Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Aktuality

V sekci Aktualit Vám přinášíme novinky a výběr z důležitých informací, více pak naleznete v jednotlivých tématických sekcích.

30.3.2016 12:13 - Aktuality 

SIMI upozoňuje vládu na postavení migrantek v ČR

Jako každoročně i za rok 2015 připravilo SIMI svůj příspěvek do Zprávy o stavu lidských práv v ČR, kterou pak vydává Úřad vlády ČR.

V našem příspěvku shledáváme, že ani v loňském roce nedošlo k zásadnímu posunu v ochraně práv žen - migrantek, přestože jejich počet v zemi nadále roste. Zaměřili jsme se na aktuální témata, kterým ze strany státu zatím není věnována téměř žádná pozornost - postavení migrantek v předdůchodovém a důchodovém věku a problematika domácího násilí v migraci.

Naše hodniocení vychází z dlouholeté přímé práce s migrantkami a migranty, jakož i z analýz, které aktuálně zpracováváme v našich projektech Ženy na vedlejší koleji (?) a Nebudu obětí!, které realizujeme z podpory Nadace Open Society Fund Praha v jejím programu Dejme (že)nám šanci, který je financovaný z Norských fondů.

osf2_1460972461.jpg

norway_grants_1407163690.jpg

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.