Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Výzkum

Zde naleznete informace o kvantitativním výzkumu mezi migrantkami - pracovnicemi v cizí domácnosti, který zmapoval tuto zatím málo probádanou oblast. Výzkum probíhal formou dotazníků, terénního šetření a výzkumu ekonomických dopadů dané problematiky.

Jedná se o vůbec první kvantitativní výzkum sociální situace migrantek (pomocnic v domácnosti) v České republice. Součásti výzkumu je analýza jejich právního, ekonomického a sociálního postavení na lokálním trhu práce s ohledem na kontext pracovní migrace. Kvantitativní šetření také zohledňuje specifické zkušenosti migrantek (pomocnic v domácnosti), které pracují  v tzv. in-home servisu (žijí přímo v domácnosti) a out-home servisu, jako i situaci těch migrantek, které vykonávají tento typ práce pouze jako doplňkové zaměstnání.

Výzkum mapuje následující tematické okruhy:

 • socio-demografická identifikace zkoumané skupiny
 • proces rozhodování k migraci (tzv.decision making proces)
 • push-pull faktory migrace
 • typologie placené práce v případě domácí práce
 • formalizace placené práce v domácnosti (typ pracovních smluv, sociální a zdravotní zabezpečení, dovolená, plat atd.)
 • sociální podmínky práce v domácnosti, interakce se zaměstnavateli/kama
 • remitence-výdělky z migrace (typologie, způsob transferu do mateřské společnosti  a jejich  využití)
 • rodinné zázemí migrantek - kontakt s rodinou v krajině původu (forma transnacionálního rodičovství)
 • identifikace způsobu podpory a poradenství cílové skupině

 

Během terénního dotazníkového šetření jsme kontaktovali 254 migrantek, které spadají do námi vytyčeného výzkumného vzorku. 105 migrantek bylo ochotných s námi také aktivně spolupracovat a poskytnout nám informace o svých zkušenostech s migrací a podmínkách nájemné práce v domácnosti. Ke sběru dat nám sloužily anonymní dotazníky, které jsme migrantkám poskytli v jejich rodném (nebo jimi aktivně používaném) jazyce. Pracovali jsme s českou, anglickou, ukrajinskou a ruskou verzí dotazníku. Ve 4 případech byl český dotazník simultánně překládán do vietnamského jazyka. Do výzkumu byly zapojeni/y vyškolení tazatelé a tazatelky z řad studentů/ek a migrantů/ek. Zejména zapojení migrantek považujeme z hlediska citlivosti zkoumaného problému jako velice důležité.

Kritéria zařazení do výzkumného vzorku:

1.) ženy (věk nerozhoduje)

2.) migrantky (nesmí mít české občanství)

3.) etnicita (krajina původu ) nerozhoduje

4.) pracovnice v domácnosti: migrantky vykonávají nájemnou práci v domácnosti (jsou to např. chůvy, uklízečky, hospodyně, pečovatelky a nemocné a staré lidi atd.)

5.) migrantky můžou pracovat v tzv. live – in formě (migrantky bydlí tam, kde pracují), ale také tzv. live-out formě (do práce pouze docházejí, může to být jejich doplňkové zaměstnání )

6.) migrantky můžou pracovat a bydlet na celém území České republiky, region nerozhoduje (předpokládáme ovšem, že budou pracovat ve větších průmyslových a městských aglomeracích)

Hlavní výstupy výzkumu byly prezentovány na závěrečné konferenci projektu, medializovány a jsou součástí publikace pro tvůrce a implementátory politik. Expertka na rovné příležitosti spolu s výzkumníkem partnera projektu vypracovali podrobnou výzkumnou zprávu, která doplněna o další odborné texty na téma nájemné domácí práce a právní analýzu postavení pracovnic v domácnosti v ČR, tvoří hlavní část publikace pod názvem: Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice. Texty byly recenzovány odbornicemi na migraci. 

Odborná supervize výzkumu:

Petra Ezzeddine PhD.,Katedra Obecné antropologie a Katedra Genderových Studií Univerzity Karlovy Praha

Vilém Semerák PhD., Národohospodářský Ústav AV ČR/ Cerge-EI  

 

Vydané publikace projektu

 • Výsledky uníkátního výzkumu právního, ekonomického a sociálního postavení migrantek (pracovnic v domácnosti) v České republice - Migrantky a nájemná práce v České republice

ke stažení

 • Publikace pro tvúrce a implementátory politik - Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti

- ke stažení

 

Unikátní výzkum poprvé v České republice zmapoval fenomén placené práce v domácnosti.

Vyplývá z něj mimo jiné, že Češi si stále neradi někoho pouštějí příliš k tělu a preferují výpomoc, která v jejich rodině nebydlí nebo to, že většina žen, která se stará o děti v českých rodinách, má ve své domovské zemi vlastní rodinu. 

Tisková zpráva - Migrantky a placená práce v domácnosti - výsledky výzkumu

Presskit - Víte, kdo Vám doma uklízí, 13.6.2014

 

Sledujte videa ze závěrečné konference:

Pro migrantky

Užitečné informace pro migrantky pracující v českých domácnostech.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.