Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

O projektu

Pomocnice v domácnosti, které vyžehlí, nakoupí a uvaří, chůvy na hlídání dětí, které umí perfektně anglicky nebo uklízečky, které docházejí několikrát týdně přímo do domu – anebo vše v jedné osobě.

Poslední dobou se ani v českých domácnostech nejedná o nic neobvyklého. Na našem trhu operují i specializované agentury, které nabízejí chůvy z Filipín nebo uklízečky z Ukrajiny. Tato specifická skupina žen migrantek, které pracují v českých domácnostech, je však zároveň jednou z nejzranitelnějších. Právě tomuto aktuálnímu tématu se proto věnuje projekt „Rovné šance na prahu českých domácností“, na kterém od července ve Středočeském kraji pracují Sdružení pro migraci a integraci (SIMI), společnost Člověk v tísni, reklamní agentura Ogilvy&Mather a Národohospodářský ústav AV ČR.

Dvouletý projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu, je zaměřen právě na tuto specifickou skupinu migrantek v Čechách: pracovnice v domácnostech. Cílem projektu je jednak zmenšit zranitelnost těchto žen tím, že jim nabídne specializované poradenství a za druhé zvýšit společenské povědomí o tomto fenoménu a otevřít debatu. Reflexí tohoto doposud opomíjeného tématu chceme posílit empatii vůči migrantkám, které v této komplikované situaci žijí a umožnit veřejnosti, aby pochopila specifické podmínky, ve kterých se domácí pracovnice nacházejí.  Cílem je i zmapovat situaci v této oblasti, projekt si klade za  cíl také shromáždit chybějící informace skrze rozsáhlý odborný výzkum. A v neposlední řadě považujeme za důležité tyto informace zprostředkovat těm, v jejichž moci je něco změnit – politikům a dalším významným hráčům při tvorbě koncepce migrace a integrace v České republice.

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

1) Právní a sociální poradenství ženám cizinkám a zároveň i jejich zaměstnavatelům, zkrátka všem, kterých se domácí práce týkají.

2) Tematická webová stránka, shromažďující všechny relevantní informace k tématu pro pracovnice v domácnosti, jejich zaměstnavatele a zaměstnavatelky i širokou veřejnost včetně praktických rad a užitečných kontaktů. www.pracovnicevdomacnosti.cz

3) Odborný výzkum, který zmapuje tuto zatím u nás málo probádanou oblast a poskytne potřebné údaje.  Formou dotazníků, terénního šetření a výzkumu ekonomických dopadů dané problematiky chceme získat data potřebná jako podklady pro diskuzi o dalším vývoji a nutných legislativních opatřeních.

4) Odborná konference s veřejnou prezentací výsledků projektu

5) Mediální a komunikační kampaň která přinese informace všem zájemcům z řad odborníků i veřejnosti a přitáhne k tématu domácích pracovnic celospolečenskou pozornost, kterou si zaslouží. 

Vydané publikace projektu

  • Výsledky uníkátního výzkumu právního, ekonomického a sociálního postavení migrantek (pracovnic v domácnosti) v České republice - Migrantky a nájemná práce v České republice

ke stažení

  • Publikace pro tvúrce a implementátory politik - Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti

- ke stažení

 

Unikátní výzkum poprvé v České republice zmapoval fenomén placené práce v domácnosti.

Vyplývá z něj mimo jiné, že Češi si stále neradi někoho pouštějí příliš k tělu a preferují výpomoc, která v jejich rodině nebydlí nebo to, že většina žen, která se stará o děti v českých rodinách, má ve své domovské zemi vlastní rodinu. 

Tisková zpráva - Migrantky a placená práce v domácnosti - výsledky výzkumu

Presskit - Víte, kdo Vám doma uklízí, 13.6.2014

 

Sledujte videa ze závěrečné konference:

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/76.00118 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Pro migrantky

Užitečné informace pro migrantky pracující v českých domácnostech.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.