Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Kampaň

V roce 2013 jsme stáli před rozhodnutím, jak přilákat pozornost široké veřejnosti k tématu placené práce v domácnosti a k situaci žen-migrantek, které ji často vykonávají. Představy celého týmu – složeného ze zástupců reklamní agentury, nevládních organizací a akademiček – se poměrně lišily. Avšak na konci dlouhých jednání, návrhů, vizí i jejich různých zpracování stála agentura Cizinky na úklid; agentura, která Vám domů zajistí tu nejvhodnější pomocnici – navíc levně, diskrétně a bez zbytečného papírování.
V rámci kampaně jsme usilovali o to, aby o tématu placené práci (migrantek) v českých domácnostech bylo co nejvíce diskutováno.

 

Dne 24.září 2013 zahájila agentura svou propagaci s tím, že za tři týdny spustí svou činnost. Do té doby bylo možné se zaregistrovat a získat 15ti procentní slevu. Tváří agentury se stala moderátorka Kateřina Kristelová, která ji veřejně podporovala a propagovala. Během zmíněných tří týdnů navštívilo webové stránky Cizinky na úklid více než 21.000 lidí a zaregistrovaly se 164 zájemců o pracovnici do jejich domácnosti. Zprávy o agentuře se objevily v médiích a diskutovalo se živě i na Facebooku. V úterý 15. října se namísto otevření agentury odhalila její neexistence a spolu s tím i záměr organizátorů.

 

 

 

Cílem celé kampaně je ukázat, že práce v domácnosti je práce jako každá jiná. Řídí se stejnými pravidly, vztahuje se na ni zákoník práce. Ve skutečnosti je zatím práce v domácnosti často podceňovaná a podhodnocená. Proto prostřednictvím kampaně apelujeme na zaměstnávající rodiny, aby byly férové ke svým zaměstnankyním. S tímto záměrem jsme sepsali tzv. desatero férového zaměstnavatele  (a myslíme tím i zaměstnavatelky).

 

Agentura „Cizinky na úklid“ posloužila jako fiktivní agentura, která měla vyprovokovat širší společenskou diskusi nad tímto, dosud málo viditelným fenoménem. Byla postavena na reálných zkušenostech těchto žen a nabízela výslovně to, co se jinak odehrává nebo může odehrávat ve skutečných domácnostech – a to i v těch českých. Základem kampaně se tak staly popisky u jednotlivých žen, které byly nabízeny de fakto jako neživé zboží – bezejmenné, vhodné k tomu či onomu, co zrovna zaměstnavatel potřebuje. Při tvorbě textů jsme vycházeli z dosavadních výzkumů, včetně rozhovorů v rámci probíhajícího výzkumu pro tento projekt. Celý výzkum bude představen začátkem příštího roku.

 

Jaké jsou tedy zkušenosti a rizika placené práce v domácnostech, z webu Cizinky na úklid a z reálných zkušeností?

 

Pomůže s čím bude potřeba (i nad rámec pracovní smlouvy)

 

Jiný název pracovní pozice, než jaká je ve skutečnosti vykonávána, a také neodpovídající pracovní náplň – s těmito skutečnostmi mají mnohé pracovnice zkušenosti. Přitom podle cizineckého zákona musí vykonávat práci, na kterou mají pracovní povolení.

 „Uklízela jsem a starala se o děti. Ale spíš to bylo o tom úklidu… Když mám jejich byt a další jejich domy uklizené, tak potom učím děti anglicky a dělám s nimi úkoly.“ 

Maria, hospodyně a chůva - oficiálně zaměstnaná jako sekretářka

 „Nevýhodou je, že ta práce je neomezená. Není tam žádné časové omezení, kdy pracovat (a je samozřejmě nezdvořilé odmítnout, když ti řeknou).“ 

Shanti, žena původem z Filipín, pracující jako live-in v ČR

 

Nad rámec pracovní smlouvy

Práce v domácnosti je obtížně definovatelná co do obsahu i provedení. Často se však stává, že zaměstnavatelé vyžadují mnohem více úkolů, než co je domluveno podle smlouvy. Případně smlouva neexistuje vůbec, takže (oboustranné) vymáhání případných nároků se ztěžuje. Plus se v případě migrantek přidávají do vztahu i různé stereotypy a klišé, o čemž také vypovídá následující citát.

Nepovažuji umývání oken každý měsíc za běžný úklid. Každý den uklízím a oni (děti opečovávaného člověka) přijdou, že potřebují uklidit sklep. To přece nemám ve smlouvě. … Jednou si starý pán usmyslel, že mu chybí nějaká hotovost. Začal na mě křičet, že jsem zlodějka z Ukrajiny. Těm se prý nemá věřit. Prohledaly jsme s jeho dcerou celý byt a našly jsme ztracené peníze v koupelně. On na to sice už zapomněl, protože je nemocný, ale mně není příjemné, že mi nadával do špinavých Ukrajinek.“

Světlana, pečovatelka o seniora, původem z Ukrajiny

 

Neustále k dispozici

 

Zejména ženy, které bydlí tam, kde pracují (tzv. live-in) a navíc se starají o malé děti, jsou často vnímány jako „k dispozici 24 hodin denně“. Live-in hospodyně obvykle pracují 12-16 hodin denně, vyjma nedělí. Ženy pracující na živnostenský list mají v tomto více svobody, neboť si spíše mohou vybrat, kolik domácností/práce zvládnou.

 „První tři měsíce pro mě byly vážně divné, byla jsem nervózní každý den – třeba proto, že jsem předtím ani nevěděla, jak vyměnit plenky. Starala jsem se tehdy totiž o čtyřměsíční dítě a jeho rodiče opravdu dost pracovali. Sice mám vlastní dítě, ale o to se stará sestra. … Bylo to těžké, ale už jsem si zvykla. Jsem za to vděčná i svým zaměstnavatelům, jsou to moc milí a otevření lidé. … Žiju v rodině, kde pracuju, což znamená, že když se vzbudí dítě, musím vstát i já. Ale mám své soukromí, mám vlastní pokoj. To víš, když pracuješ a žiješ v jednom domě, musíš pracovat celý den. Já dělám od 7 ráno do 7:30 do večera.“

Cristina, chůva a hospodyně původem z Filipín 

 

Bez nároku na platbu přesčasů

 

Ačkoliv pracovnice v domácnosti pracují o mnoho hodin více, než mají domluveno nebo ve smlouvě, přesčasy mají málokdy zaplacené. U live-in hospodyň a chův dosahují počty hodin i dvojnásobku standardních 40ti hodin týdně. Toto se nicméně týká i žen, pracujících samostatně pro více rodin.

Mám speciální školu pro učitelky, přesto jsem nemohla najít práci. Časem jsem začala s úklidem po rodinách. Zařídila jsem si živnostenské oprávnění a myslela si, že jsem svobodnější. Není to ale tak jednoduché, jak jsem si představovala. Někdo chce normální úklid, ale jiní mají divné požadavky. Jednou jsem celý den uklízela jen kuchyni. Všechno jsem umyla, od skleniček po kachlíky, ale jim to nebylo dost čisté. A tak jsem pracovala o dvě hodiny déle, bez nároku na příplatek. Je to tvrdá práce, bolí mě z ní záda i ruce.“

Nina, původem z Ukrajiny, pracující jako uklízečka

 

Nedostatek soukromí

 

Některé live-in hospodyně, chůvy a ošetřovatelky čelí nedostatku soukromí a také velmi omezeným možnostem odpočinout si. Podobně je tomu i dovolenou a nemocenskou. Zároveň se mohou ocitat ve společenské izolaci, obzvlášť žijí-li v menších městech nebo na venkově.

Místnost, ve které bydlím, je společná. Ale má vlastní záchod! Z toho mám opravdu radost… Když se chci převléci nebo prostě nechci, aby mě viděli sedět a odpočívat v místnosti, tak se prostě zavřu na záchodě, sednu si a zůstanu chvíli sama - hlavně večer. Nikdo mě nevidí, co dělám, a také mě nepřijdou zkontrolovat, říct mi, že něco ještě potřebují nebo přinést mi tam (ještě nějakou práci).“ 

Shanti, žena původem z Filipín, pracující jako live-in v ČR

Těžké na této práci je, že bydlím přímo v domácnosti. Nemám svůj život. Nemohu si pozvat kamarádky k sobě, to si zaměstnavatelé nepřejí. Ven se dostanu taky málo, proto je mi někdy hodně smutno.“ 

Světlana, pečovatelka o seniora, původem z Ukrajiny 

 

Jakákoliv dohoda možná

 

Pobyt v ČR vázaný na jednoho konkrétního zaměstnavatele (a vymezenou práci) přivádí mnohé migrantky do pasti, pakliže jsou jejich práva či pracovní podmínky porušovány. Obzvláště, když jsou rodiny na jejich příjmu závislé, jsou ochotny k různým ústupkům.

Minulí zaměstnavatelé si mysleli, že když najmou Ukrajinku, tak že v práci budu dřít jako kůň. Nemohla jsem si vzít žádné volno, nedodržovali pracovní smlouvu. Když jsem si chtěla stěžovat, tak mi odvětili, abych byla jako Ukrajinka vůbec ráda, že bydlím v „civilizaci“. Přitom jsem ze Lvova! Kdybych ztratila práci, měla bych velký problém. Minimálně bych si musela rychle hledat jinou. Když bych ji nenašla, tak bych ztratila pobyt. V dnešní době ekonomické krize je těžké najít práci pro Čecha, natož pro cizinku. Celá rodina na Ukrajině čeká na moje peníze a já jsem vdova, tudíž jsem za všechny zodpovědná. Proto o práci přijít nechci, snažím se se zaměstnavateli raději dohodnout.“ 

Natalia, pečovatelka o seniora, původem z Ukrajiny 

 

Dárek pro manželku

Domácí pracovnice často nejsou zaměstnavateli vnímány jako zaměstnankyně - neuvědomují si, že mají zákonem garantována stejná práva jako oni sami při výkonu zaměstnání. To lze demonstrovat výroky zaměstnavatelek, jako jsou ty následující.

Ninu jsem dostala jako dárek od manžela, pracuje téměř každý den do noci, já jsem sama ve velkém baráku, rozvážím děti do školy, školky, nemám na to čas. Hodně mi to pomohlo, mám čas na sebe. 

Jarmila, zaměstnavatelka

Už toho bylo na mně hodně, zejména když jsme se přestěhovali za Prahu. Velký barák je super, ale kdo to bude uklízet? Manžela ani nevidím. Tak jednou přišel a říkal, že má pro mě dárek. A víš, kdo to byl? Oxana!“

Bára, zaměstnavatelka 

 

Trojnásobná matka

Práce v domácnosti a zejména starost o děti je emocionálně náročná. Člověk se musí vypořádávat s pocity žárlivosti v rodině a také s péčí o vlastní děti, které obvykle zůstávají v zemi původu.

Nejtěžší pro mě je, kolik let jsem tady bez dcery. ... Nejhorší byly první tři roky, kdy jsem musela těžce pracovat. Téměř vůbec jsem nejedla, abych našetřila peníze, dcera by tak mohla přijet za mnou. Bylo pro mne hodně těžké, že jsem své dítě neviděla. Neviděla jsem jej, jak vyrůstá nebo jak jde do první třídy. Když bylo prvního září, dostala jsem šílený nervový záchvat, že nejsem v tento den se svou dcerou. Sice jsem jí poslala všechno vybavení do první třídy. Měla všechno, byla nejlépe oblečená, nelépe vybavená, ale já jsem tam s ní nebyla.“

Olena, chůva a uklízečka původem z Ukrajiny 

 

 

 

 

 

 

Vydané publikace projektu

  • Výsledky uníkátního výzkumu právního, ekonomického a sociálního postavení migrantek (pracovnic v domácnosti) v České republice - Migrantky a nájemná práce v České republice

ke stažení

  • Publikace pro tvúrce a implementátory politik - Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti

- ke stažení

 

Unikátní výzkum poprvé v České republice zmapoval fenomén placené práce v domácnosti.

Vyplývá z něj mimo jiné, že Češi si stále neradi někoho pouštějí příliš k tělu a preferují výpomoc, která v jejich rodině nebydlí nebo to, že většina žen, která se stará o děti v českých rodinách, má ve své domovské zemi vlastní rodinu. 

Tisková zpráva - Migrantky a placená práce v domácnosti - výsledky výzkumu

Presskit - Víte, kdo Vám doma uklízí, 13.6.2014

 

Sledujte videa ze závěrečné konference:

17.2.2015 12:14 - Kampaň 

Uprchlíci vítejte, protest proti xenofobii a fanatismu.

Přijďte podpořit protest proti xenofobii a fanatismu.

Demonstrace se koná tento pátek 20. února od 16,30h na NáměstíRepubliky.

Akci pořádá iniciativa Ne Rasismu a Konzorcium NNO pracujících s migranty.

24.6.2014 19:36 - Kampaň 

Média o výsledcích výzkumu - přečtěte si články a podívejte se na reportáže

Výzkum v rámci našeho projektu poprvé v České republice důkladně zmapoval fenomén placené práce v domácnosti v České republice a jeho výsledky proto také zaujaly celou řadu médií. Výsledky výzkumu najdete shrnuty v tiskové zprávě a můžete si také přečíst články nebo se podívat na reportáže na následujících odkazech. 

13.6.2014 11:31 - Kampaň 

Migrantky a placená práce v domácnosti - výstupy ze závěrečné konference

"Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a placená práce v domácnosti", 13.6.1984, Praha - CERGE-EI

Unikátní výzkum poprvé v České republice zmapoval fenomén placené práce v domácnosti.

2013-11-20 14:09:00 - Kampaň 

Desatero férového zaměstnavatele

Agentura Cizinky na úklid byla vymyšlená, chtěli jsme jí upozornit nejen na situaci cizinek, ale i také na to jak být férovým zaměstnavatelem. Proto jsme pro Vás připravili instruktážní video s desaterem férového zaměstnavatele.

 

Pro migrantky

Užitečné informace pro migrantky pracující v českých domácnostech.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.