Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Vzdělávání

Máte diplom z Vaší rodné země? Pomůžeme Vám ho nostrifikovat, což je proces, kdy ČR uzná rovnocennost Vašeho vzdělání. Pokud si chcete zvýšit Vaši kvalifikaci, poradíme Vám, kde hledat rekvalifikační kurzy, popř. jaké podmínky musíte splnit, abyste ho získala od Úřadu práce. Více informací naleznete níže, včetně pozvánek na kurzy.

NOSTRIFIKACE

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

 

NOSTRIFIKACE

A/ Nostrifikace diplomu ze základní či střední školy (dále jen ZŠ a SŠ)

1. pokud je třeba, ověřit originál diplomu apostilou nebo legalizační doložkou

2. okopírovat diplom a hodinovou dotaci předmětů vyučovaných ve Vašem oboru

3. tyto 2 kopie nechat notářsky ověřit - cena je 30Kč/ stránka

4. na webu Ministerstva spravedlnosti si najít soudního překladatele, kontaktovat ho a nechat si od něj dokumety přeložit do jazyka českého

5. zajít na školský odbor krajského úřadu dle místa Vašeho bydliště, kde vyplníte žádost o nostrifikaci, dodáte výše přeložené a ověřené dokumenty a zaplatíte 1000Kč za správní poplatek

6. do 30dnů byste měli obdržet vyrozumění, v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit

7. pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, lze se odvolat k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

B/ Nostrifikace diplomu z vysoké školy

1. pokud je třeba, ověřit originál diplomu apostilou nebo legalizační doložkou

2. okopírovat diplom a hodinovou dotaci předmětů vyučovaných ve Vašem oboru

3. tyto 2 kopie nechat notářsky ověřit - cena je 30Kč/ stránka

4. na webu Ministerstva spravedlnosti si najít soudního překladatele, kontaktovat ho a nechat si od něj dokumety přeložit do českého jazyka

5. najít českou vysokou školu, kde se vyučuje studijní program obdobný jako máte vystudovaný Vy

6. podejte žádost na studijní oddělení dané školy, poplatek za vyřízení žádosti se pohybuje od 0 do cca 1500Kč (záleží na dané škole)

7. do 30dnů byste měli obdržet vyrozumění, v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit

8. pokud s rozhodnutím nesouhlasíte, lze se odvolat k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Další možnost, kde požádat o nostrifikace je Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání http://www.csvs.cz/csvs_sedv.shtmlkteré využijte pro účely vydání pracovního povolení.


Pro informace můžete také využít webové stránky: http://nostrifikace.mkc.cz/

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Jste-li registrovaná na ÚP jako uchazeč či zájemce o zaměstnání, máte možnost zažádat si o tzv. rekvalifikační kurz, který ale není nárokový (tzn. je na uvážení komise, zda shledá důvody Vám rekvalifikaci přiznat).

Pokud Vám ÚP rekvalifikaci schválí, hradí i kurzovné a to na základě písemné dohody mezi Vámi a ÚP. Pokud kurz nedokončíte, musíte kurzovné zpětně uhradit Vy.

Rekvalifikace může být zajištěna přes ÚP (ÚP má seznam nabízených kurzů), v tomto případě máte nárok na podporu při rekvalifikaci (60% průměrného měsíčního výdělku při posledním zaměstnání). Pokud si kurz vyberete sami mimo nabídku ÚP, finanční podpora Vám nenáleží a ÚP zaplatí za kurz max. 50 000Kč v období 3 let.

28.4.2016 12:09 - Vzdělávání 

Manuál Nebudu obětí! - z naší praxe k problematice domácího násilí v migraci

Během roční spolupráce v projektu Nebudu obětí! jsme v SIMI spolu s partnerem ACORUS vytvořili návodný manuál pro pracovníky pomáhajících profesí, v němž shrnujeme naše praktické zkušenosti z přímé práce s migrantkami a migranty jakožto osobami ohroženými domácím násilím.

6.1.2016 12:20 - Vzdělávání 

blog Bez vrásek, aneb migrantky versus stárnutí

Blog o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí.

Stárnutí je téma, o kterém se u nás málo hovoří. Blog Bez vrásek proto nabízí prostor pro všechny, které stárnutí zajímá či se vás nějakým způsobem dotýká. Je určen migrantkám, ale i vám všem, kdo chcete sdílet svoje zkušenosti a názory, veselé i smutné a diskutovat o tématu stárnutí a všem co s tím v životě souvisí.

17.2.2015 12:14 - Vzdělávání 

Uprchlíci vítejte, protest proti xenofobii a fanatismu.

Přijďte podpořit protest proti xenofobii a fanatismu.

Demonstrace se koná tento pátek 20. února od 16,30h na NáměstíRepubliky.

Akci pořádá iniciativa Ne Rasismu a Konzorcium NNO pracujících s migranty.

16.2.2015 15:47 - Vzdělávání 

Jste migrantka ve věku 40 let a více?

  • Řešíte problémy v zaměstnání? Nebo se Vám nedaří najít práci?
  • Nevíte, jestli máte nárok na důchod nebo jak o něj požádat?
  • Chcete řešit svou pobytovou situaci nebo pobyt svých příbuzných?
  • Máte problémy v rodině nebo se nacházíte v jiné obtížné osobní situaci?

Poskytujeme odborné a bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství.

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.