Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Sociální dávky

ČR má propracovaný systém sociálních dávek, na které máte při splnění určitých podmínek nárok. Jedná se o finanční pomoc státu v situacích, jako je narození dítěte, neschopnost platit celý nájem atd. Více informací o jednotlivých dávkách a náležitostem k nim naleznete níže.

 

Státní sociální podpora
Hmotná nouze
Podpora v nezaměstnanosti
Dávky nemocenského pojištění

 

Státní sociální podpora

Tyto dávky jsou nárokové a pro jejich přiznání je třeba splnit určité náležitosti. Základní podmínkou pro cizince bez trvalého pobytu je pobyt na území ČR minimálně 365dní (u žadatelů o mezinárodní ochranu se tato doba počítá od nahlášení adresy OAMP MV mimo Pobytové středisko), dále se testuje příjem za rozhodné období (to se liší dle typu dávky) atd.

Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají na Úřadě práce (ÚP) dle místa bydliště.

Žádost si můžete vyzvednout na pobočce ÚP a vyplnit ručně nebo ji lze vyplnit online na webových stránkách a následně vytisknout (lze vytisknout i prázdný formulář).

Informace k jednotlivým dávkám a jejich náležitostí naleznete kliknutím na konkrétní dávku (přesměrování na web MPSV):


Hmotná nouze

Tyto dávky nejsou nárokové, což znamená, že se posuzuje Vaše životní situace individuálně. Nicméně pokud nemáte přiznaný trvalý pobyt nebo doplňkovou či mezinárodní ochranu, můžete zažádat jen o dávky mimořádné okamžité pomoci, výjimku tvoří občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území ČR déle jak 3 měsíce.

Žádosti o dávky hmotné nouze se podávají na Úřadě práce (ÚP) dle místa bydliště (kliknete na krajskou pobočku dle místa bydliště a následně na položku „kontaktní pracoviště“)

Žádost si můžete vyzvednout na pobočce ÚP a vyplnit ručně nebo ji lze vyplnit online na webových stránkách a následně vytisknout (lze vytisknout i prázdný formulář).

Informace k jednotlivým dávkám a jejich náležitostí naleznete kliknutím na konkrétní dávku (přesměrování na web MPSV):

 

Podpora v nezaměstnanosti

Tato dávka supluje výpadek příjmu při ztrátě zaměstnání. Základní podmínkou pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je mít odpracováno alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky.

Zažádat o podporu v nezaměstnanosti mohou registrovaní uchazeči o zaměstnání, tzn. cizinci s trvalým, přechodným pobytem za účelem sloučení s občanem EU či osoby požívající doplňkové/mezinárodní ochrany. Lidé s ostatními typy pobytu se mohou registrovat pouze jako zájemci o zaměstnání a nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají, lze si ale zažádat o rekvalifikační kurz - více čtěte v sekci Vzdělávání.

  • Žádosti lze vyplnit a následně vytisknout zde: ŽÁDOSTI
  • Svou pobočku ÚP dle místa bydliště najdete zde: KONTAKTY

 

Dávky nemocenského pojištění

Tyto dávky jsou závislé na míře účasti na nemocenském pojištění - POZOR NEPLÉST SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM!!!

Platit nemocenské pojištění je pro zaměstnance povinné (pokud mají příjem vyšší než 2500Kč měsíčně, u Dohody o provedení práce musí být příjem vyšší než 10 000Kč měsíčně), pro OSVČ dobrovolné.

Informace k jednotlivým dávkám a jejich náležitostí naleznete kliknutím na konkrétní dávku (přesměrování na web MPSV):

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte sociální oddělení SIMI: KONTAKTY

28.4.2016 12:09 - Sociální dávky 

Manuál Nebudu obětí! - z naší praxe k problematice domácího násilí v migraci

Během roční spolupráce v projektu Nebudu obětí! jsme v SIMI spolu s partnerem ACORUS vytvořili návodný manuál pro pracovníky pomáhajících profesí, v němž shrnujeme naše praktické zkušenosti z přímé práce s migrantkami a migranty jakožto osobami ohroženými domácím násilím.

6.1.2016 12:20 - Sociální dávky 

blog Bez vrásek, aneb migrantky versus stárnutí

Blog o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí.

Stárnutí je téma, o kterém se u nás málo hovoří. Blog Bez vrásek proto nabízí prostor pro všechny, které stárnutí zajímá či se vás nějakým způsobem dotýká. Je určen migrantkám, ale i vám všem, kdo chcete sdílet svoje zkušenosti a názory, veselé i smutné a diskutovat o tématu stárnutí a všem co s tím v životě souvisí.

17.2.2015 12:14 - Sociální dávky 

Uprchlíci vítejte, protest proti xenofobii a fanatismu.

Přijďte podpořit protest proti xenofobii a fanatismu.

Demonstrace se koná tento pátek 20. února od 16,30h na NáměstíRepubliky.

Akci pořádá iniciativa Ne Rasismu a Konzorcium NNO pracujících s migranty.

16.2.2015 15:47 - Sociální dávky 

Jste migrantka ve věku 40 let a více?

  • Řešíte problémy v zaměstnání? Nebo se Vám nedaří najít práci?
  • Nevíte, jestli máte nárok na důchod nebo jak o něj požádat?
  • Chcete řešit svou pobytovou situaci nebo pobyt svých příbuzných?
  • Máte problémy v rodině nebo se nacházíte v jiné obtížné osobní situaci?

Poskytujeme odborné a bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství.

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.