Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Aktuality

V sekci Aktualit Vám přinášíme novinky a výběr z důležitých informací, více pak naleznete v jednotlivých tématických sekcích.

28.4.2016 12:09 - Aktuality 

Manuál Nebudu obětí! - z naší praxe k problematice domácího násilí v migraci

Během roční spolupráce v projektu Nebudu obětí! jsme v SIMI spolu s partnerem ACORUS vytvořili návodný manuál pro pracovníky pomáhajících profesí, v němž shrnujeme naše praktické zkušenosti z přímé práce s migrantkami a migranty jakožto osobami ohroženými domácím násilím.

Manuál upozorňuje na různá specifika při řešení jednotlivých případů domácího násilí s migračním prvkem, zároveň však přináší tipy a doporučení, která mají ostatní odborníky podpořit v pomoci potřebným migrantkám a migrantům na jejich cestě k životu bez násilí.

Tištěná publikace je k dispozici v naší kanceláři.

Obsah

Úvod

1.  DOMÁCÍ NÁSILÍ A MIGRACE Z POHLEDU PRAXE NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ

1.1.  Migrantky a migranti jako oběti domácího násilí

1.2.  Některé otázky k postavení dětí migrantů

2.  CIZINECKÉ PRÁVO A OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

2.1.  Pobytová oprávnění za účelem sloučení rodiny a postavení oběti domácího násilí

2.1.1.  Vízum nad 90 dnů

2.1.2.  Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny

2.1.3.  Trvalý pobyt občanů 3. zemí

2.1.4.  Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU

2.1.5.  Trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU

2.1.6.  Pobyt občanů EU

2.1.7.  Vízum strpění

3.  OBECNÉ PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

3.1.  Vykázání

3.2.  Domácí násilí z pohledu trestního práva

3.3.  Postavení oběti domácího násilí v trestním řízení

3.4.  Zákon o ochraně obětí trestných činů

4.  KAZUISTIKA

4.1.  Případ Oksana – Rodinná příslušnice občana EU

4.1.1.  Historie vzniku a vývoje násilí ve vztahu

4.1.2.  Počátky řešení situace domácího násilí

4.1.3.  Kroky ke stabilizaci

4.2.  Případ Natálie – Domácí násilí mezi občany třetích zemí

4.2.1.  Historie vzniku a vývoje násilí ve vztahu

4.2.2.  První kroky k řešení situace domácího násilí

4.2.3.  Kroky ke stabilizaci (květen 2011 – listopad 2012)

5.  MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

6.  PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ ZE SEMINÁŘE

7.  KONTAKTY

8.  DOPORUČENÁ LITERATURA

Publikace vznikla v rámci projektu „Nebudu obětí“, podpořeného Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. ve spolupráci s SEIF Oslo a Acorus, z. ú.

Autoři: Pavel Duba, Magda Faltová, Kateřina Macková, Libuše Nečasová

Editorka: Eva Čech Valentová

Grafické zpracování: Eva Stalder

www.osf.cz

www.eeagrants.org

www.dejmezenamsanci.cz

www.migrace.com

www.acorus.cz

www.seif.no

Praha, 2016

osf2_1460972461.jpg

norway_grants_1404987939.png

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.